Home

Welkom op de website van de groepspraktijk kinesitherapie Slagmolen.


Onze groepspraktijk biedt aan zijn patiënten actuele, gespecialiseerde en individuele therapie/begeleiding. De keuze voor een groepspraktijk werd gemaakt wegens de ontegensprekelijke voordelen op gebied van:


Flexibiliteit: Geen lange wachttijden meer en het behandelingsmoment is makkelijker aanpasbaar aan de wensen van de patiënt.


Actualisering: De verschillende therapeuten zijn immers beter in staat de evolutie in hun specifiek interessegebied op de voet te volgen.


Continuïteit: Bij ziekte of verlof kan indien noodzakelijk of gewenst de behandeling zonder veel moeite verdergezet worden.


Overleg: Er is steeds overleg tussen de verschillende therapeuten mogelijk.