Home

Welkom op de website van de groepspraktijk kinesitherapie Slagmolen.
Onze groepspraktijk biedt aan zijn patiënten actuele, gespecialiseerde en individuele therapie/begeleiding. De keuze voor een groepspraktijk werd gemaakt wegens de ontegensprekelijke voordelen op gebied van:

  • Flexibiliteit: Geen lange wachttijden meer en behandelingsmoment makkelijker aanpasbaar aan de wensen van de patiënt.
  • Actualisering: De verschillende therapeuten zijn immers beter in staat de evolutie in hun specifiek interessegebied op de voet te volgen.
  • Continuïteit: Bij ziekte of verlof kan indien noodzakelijk of gewenst de behandeling zonder veel moeite verdergezet worden.
  • Overleg: Er is steeds overleg tussen de verschillende therapeuten mogelijk.

Nieuws

» meer nieuws